__.__. Main Sakht Jan Sahi Phir Bhi Aadmi Thehra .__.__
__.__. Bikhar Hi Jaon Kise Roz To Ajab Kiya Hai .__.__

https://www.facebook.com/photo.php?f...type=3&theater